Strona główna » SSP1 Zielona Góra: Oferta edukacyjna i profile klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

SSP1 Zielona Góra: Oferta edukacyjna i profile klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

SSP1 Zielona Góra: Oferta edukacyjna i profile klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Szkola Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze kładzie duży nacisk na stworzenie odpowiedniego środowiska edukacyjnego, które umożliwi dzieciom rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów.
Oferuje różnorodny program zajęć oraz różne profile klas, aby sprostać potrzebom uczniów i zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki.

Profile Klas

W szkole podstawowej nr 1 w Zielonej Górze istnieją różne profile klas. Każdy z nich ma swój specjalny program nauczania, który jest dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Wszystkie profile klas oferują różnorodne zajęcia, których celem jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci.

 1. Profil Matematyczno-Informatyczny
  To klasa dla osób zainteresowanych matematyką i informatyką. W ramach tego profilu uczniowie rozwijają swoje umiejętności w tych dziedzinach poprzez różnorodne projekty i praktyczne zajęcia.
  Wśród zajęć dominują m.in. programowanie, algorytmy, rachunek prawdopodobieństwa i statystyki.

 2. Profil Humanistyczny
  To klasa dla osób zainteresowanych literaturą, kulturą i historią. Uczniowie rozwijają nie tylko znajomość języka polskiego, ale także poznają historię i tradycje krajów anglojęzycznych oraz kulturę europejską.
  W ramach tego profilu organizowane są m.in. wycieczki do muzeów i teatrów oraz konkursy z literatury i historii.

 3. Profil Naukowy
  To klasa dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Uczniowie mają okazję zgłębiać tajniki biologii, chemii i fizyki oraz uczestniczyć w niezwykłych eksperymentach.
  W ramach tego profilu organizowane są m.in. warsztaty z robotyki, zajęcia laboratoryjne czy wycieczki do różnych instytucji badawczych.

Oferta Edukacyjna

Szkola Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze oferuje bogaty program nauczania, który przekracza ramy podstawy programowej. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań.

 1. Język angielski
  W szkole podstawowej nr 1 uczniowie uczą się języka angielskiego już od pierwszej klasy. Nauczanie tego języka odbywa się w sposób dynamiczny i kreatywny, przy użyciu różnorodnych metod i materiałów dydaktycznych.

 2. Kółka zainteresowań
  W szkole prowadzone są różne kółka zainteresowań. Dzięki nim uczniowie mogą rozwinąć swoje pasje i zainteresowania np. w dziedzinie sportu, teatru, tańca, rysunku czy fotografii.

 3. Zajęcia dodatkowe
  W szkole organizowane są także dodatkowe zajęcia np. z języka hiszpańskiego, rytmiki, informatyki, matematyki czy historii.
  Te zajęcia pozwalają uczniom na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do dalszego kształcenia.

Podsumowanie

Szkola Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze to placówka, w której każde dziecko będzie mogło znaleźć dla siebie właściwą formę kształcenia.
Różnorodna oferta edukacyjna oraz profile klas to gwarancja, że każdy uczeń będzie mógł rozwinąć swoje talenty i zainteresowania.