Strona główna » Komornik Bogiel Jacek: Informacje o komorniku J. Bogielu i jego działalności

Komornik Bogiel Jacek: Informacje o komorniku J. Bogielu i jego działalności

Komornik Bogiel Jacek – informacje i działalność

Komornik sądowy to osoba, która wykonuje orzeczenia sądowe w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jednym z takich komorników jest Jacek Bogiel, który działa na terenie miasta Warszawa. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć jego działalność oraz podać informacje na temat sposobu działania komornika J. Bogiela.

  1. Kto to jest Jacek Bogiel?

Jacek Bogiel jest komornikiem, który działa na terenie Warszawy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikacji komorniczej. Od wielu lat działa jako komornik na terenie stolicy Polski. Jego biuro mieści się w Warszawie, przy ulicy Kruczej 36/44.

  1. Jak skontaktować się z J. Bogielem?

Komornik J. Bogiel prowadzi swoją stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat jego działalności oraz oferowane usługi. W celu skontaktowania się z komornikiem można też dzwonić pod numer telefonu podany na jego stronie internetowej. Dodatkowo, możliwe jest również spotkanie się w biurze komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

  1. Jakie usługi oferuje komornik J. Bogiel?

Komornik J. Bogiel oferuje szeroki zakres usług dla klientów prywatnych i firm. Należą do nich m.in. windykacja, wycena nieruchomości i przedmiotów, wykonanie eksmisji oraz poboru należności. To jednak tylko niektóre z usług, jakie oferuje ten komornik. Również osoby, które poszukują wsparcia w sprawach dotyczących spadków czy ustanowienia hipoteki, mogą liczyć na pomoc J. Bogiela.

  1. Jak przebiega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to działanie mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. W przypadku nieuregulowania długu przez dłużnika, wierzyciel zwraca się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Komornik wówczas prowadzi postępowanie mające na celu zającie majątku dłużnika oraz wypłatę długu.

  1. Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Koszty egzekucji komorniczej uzależnione są od kwoty, jaką należy odzyskać oraz od formy egzekucji. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia, koszty wynoszą od 4,5% do 17% długu. W przypadku egzekucji z rachunku bankowego, koszty wynoszą 12 zł + 5% od kwoty egzekwowanej. Koszty egzekucji komorniczej są uzależnione od wielu czynników, dlatego warto skontaktować się z komornikiem w celu ustalenia szczegółowych kosztów.

  1. Jakie prawa przysługują dłużnikowi w przypadku egzekucji komorniczej?

Dłużnik ma prawo do odwołania się od decyzji komornika na drodze sądowej. W określonych sytuacjach dłużnik może też wystąpić o umorzenie egzekucji, jednak musi spełnić określone warunki.

  1. Podsumowanie

Komornik Jacek Bogiel działa na terenie Warszawy i oferuje klientom szereg usług, m.in. windykację, wycenę nieruchomości oraz pobór należności. Egzekucja komornicza jest procesem mającym na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Dłużnik ma jednak określone prawa w przypadku egzekucji komorniczej. Warto skontaktować się z komornikiem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kosztów egzekucji oraz sposobu działania J. Bogiela.