Rozwój osobisty

Jakie prawa w pracy przysługują Ci w ciąży???

OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć czy rozwiązać umowy o pracę z kobietą, będącą w ciąży. W przypadku kiedy umowa jest zawarta na czas określony lub okres próbny, pracodawca ma obowiązek przedłużyć ją do dnia porodu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wymienione umowy zawarte są na okres nieprzekraczający jednego miesiąca i uległy rozwiązaniu przed upływem trzeciego miesiąca ciąży. W sytuacji, gdy firma ogłosi upadłość lub następuje jej likwidacja nie ma ochrony zatrudnienia. W tym przypadku do dnia porodu, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego wypłacany jest przez ZUS.

CZAS PRACY

Kobieta w ciąży nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych. Tutaj nie ma wyjątków! Niezależnie czy wynika to ze szczególnych potrzeb pracodawcy czy też z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej lub w celu usunięcia awarii.

Ciężarne mają kategoryczny zakaz pracy w godzinach nocnych (21.00-7.00). Jeżeli do tej pory wykonywałaś obowiązki służbowe w tych godzinach, pracodawca ma obowiązek na okres ciąży zmienić Twój rozkład czasu pracy. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zobowiązany jest przenieść Cię na inne stanowisko lub zwolnić z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oczywiście.

Warunki pracy ciężarnej nie mogą być szkodliwe, ani zagrażające jej zdrowiu. Jeżeli do tej pory wykonywałaś swoją pracę przy komputerze, w trakcie ciąży praca przy kompie może wynosić maksymalnie 4 godziny dziennie. Gdyby jednak Twój pracodawca miał obiekcje w tym temacie, możesz mu wspomnieć o grzywnie w wysokości od 1000 do 30000.

DELEGACJA

Zgodnie z Kodeksem, ciężarnej nie wolno bez jej zgody, delegować poza stałe miejsce pracy. Jeżeli odmówisz takowego, pracodawca nie ma prawa wyciągnąć konsekwencji z Twojej decyzji.

BADANIA LEKARSKIE

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy w ciąży zwolnienia na czas wykonywania badań lekarskich. Wizyty u lekarza muszą jednak spełnić następujące warunki: po pierwsze badania muszą być zlecone przez lekarza, po drugie muszą mieć związek z ciążą, po trzecie badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy. Ważna informacja, zachowujesz w tej sytuacji prawo do pełnego wynagrodzenia.